Yükleniyor...
Karşıyaka, İZMİR
Haftaiçi 09:00-18:30 Cmts 09:00-12:30

KULAK ÇINLAMASI (TİNNİTUS)


Kulak çınlaması bir ses algılamasıdır (işitilmelidir), istemsizdir, başın içinden kaynaklanır (bir dış sesi duyma yada ona aşırı duyarlılık değildir). Eğer kulak çınlaması hastadan başka biri tarafından duyulabiliyorsa objektif tinnitus, sadece hasta tarafından algılanıyorsa sübjektif tinnitus olarak isimlendirilir.


Kulak çınlamasının bir hastadaki etkisi, çınlamanın ve hastanın özelliklerinden etkilenir. Yapılan bir çalışmada hafif şiddetteki bir kulak çınlamasının, yüksek şiddette olana göre daha az stres verici olduğu saptanmıştır. Keza daha stresli veya uyku problemi olan hastalar çınlamadan daha fazla yakınmaktadırlar. Sessiz ortam ve günlük uğraşıların az olması çınlama algılamasını artırmaktadır. Hiç ses geçirmeyen kabinlerde yapılan çalışmalarda, tamamen sağlıklı genç insanların çok aşırı sessiz bir ortamda % 95 oranında çınlama algıladıkları (sessizliğin sesi) ortaya konmuştur. Bu nedenle çınlama sesinin aslında hepimizin kulağında var olduğu ancak bazı rahatsızlıklar sonucu algılanabilir düzeye çıktığı düşünülebilir.


Kulak Çınlaması Nedenleri


Orta kulak iltihabı, kulak zarında delinme, orta kulakta sıvı birikmesi ve orta kulaktaki kemiklerin eklem yerlerinin sertleşmesi , baş ve boyun bölgesindeki damar genişlemeleri (anevrizma) veya denge ve işitmeyi sağlayan sinirden kaynaklanan bir tümör, alerji, yüksek veya düşük tansiyon, tümör, şeker hastalığı, tiroid problemleri, baş ve boyun bölgesine gelen darbeler, çene eklemi rahatsızlıkları , bazı ilaçlar, yüksek ses maruz kalmak, anksiyete kulak çınlamasının nedenleri arasındadır.


Kulak Çınlaması Tedavisi


Çınlamanın kendisi bir hastalık değildir, bir belirtidir. Bu nedenle her çınlama hastası araştırılarak sebep ortaya konmaya çalışılmalıdır. Daha önce söz edilen çınlamaya yol açabilecek hastalıkların olup olmadığı araştırılır. İşitme testi (odyometri) ve kulak basınçlarına yönelik testler (timpanometri) istenebilir.  Denge testlerinin de yapılması gerekebilir. Ayrıca kulak yapılarını görüntülemek için bilgisayarlı tomografi (BT) veya manyetik rezonans görüntüleme (MRG) istenebilir. Hastanın çınlamasını açıklayacak bir problem saptanabilirse bu rahatsızlığın tedavisi yapılmalıdır. Bu şekilde çınlamanın azalması veya kaybolması söz konusu olabilir.


Gürültüden etkilenmede gürültüden kaçınılması gibi önlemler yanında, kulak iltihabının veya orta kulak boşluğundaki sıvının tedavisi, kulak zarındaki deliğin cerrahi olarak onarımı, kulak kemiği içinde yer alan iltihabın cerrahi olarak temizlenmesi, kulak kireçlenmesi hastalığında uygun cerrahi girişim, işitme siniri tümörlerinde cerrahi veya radyoterapi ile tedavi gibi daha kapsamlı tedaviler olabilir.


Bir grup hastada tedavi edilecek bir sebep bulunamasa da işitme kaybı tespit edilebilir. Bu hastalar işitme cihazı ile rehabilite edilirlerse hem işitme kayıpları düzeltilmiş olur hem de çınlamaları fayda görür. Bir diğer grup hasta da ise tedavi edilebilecek bir problem olmadığı gibi düzeltilecek bir işitme kaybı da yoktur. Bu hastalara iç kulak kan dolaşımını artıracak bazı ilaçlar verilebilir.


Kulak çınlaması özellikle çevre sessiz olduğu zaman, gece yatarken, daha rahatsız edicidir. Çınlamayla yarışacak bir ses bir saatin tıklaması veya bir radyo, rahatsızlığı azaltacaktır. Bazı doktorlar alçak seşle FM kanallarını dinlemeyi önermektedir: Bir çok hasta iki istasyon arasında ayarlanmamış radyonun çıkardığı sesi alçak sesle dinlemekten fayda bulduklarını ifade etmiştir. Böyle bir ses çok rahatlatıcı olabilir. Bu ses beyaz ses olarak bilinmektedir. Bazı hastalar rahatlatıcı ses üreten elektronik aletler kullanmaktadır. Tinnitus maskeleyici, işitme cihazının içine yapılan veya ona eklenen küçük bir elektronik parçadır. Sürekli ama rahatsız etmeyecek bir ses üreterek kişinin kulak çınlamasını unutmasını sağlar.


Psikolojik temelli faktörlerde psikoterapi, hipnoz, meditasyon ve tinnitus habitüasyon terapisi uygulanabilir. Tekrarlayan Transkranial Manyetik Uyarı Tedavisi diğer tedavi seçeneğidir.


Kliniğimizde Kulak çınlaması tanı ve tedavi işlemleri yapılmaktadır